Orange Store

Orange Store on suunniteltu kaikkien yhdessä Orangen kanssa toteutettavien projektien hallintaan – briiffauksesta lopullisiin aineistoihin, mediasta ja formaatista riippumatta.

Kirjaudu Orange Storeen

Projektinhallinta hallintaan

Storessa hallitset projekteja toimeksiannosta aineiston hyväksyntään ja laskutukseen asti. Voit palata jo toteutettuihin projekteihin helposti sekä jatkojalostaa tai käyttää niitä pohjina uusille projekteille.

Orange Storessa voi kommentoida ja hyväksyä visuaalisesti kaikki materiaalit ja aineistoformaatit (audio, video, verkkosivut, pdf-dokumentit, kuvat, HTML-tuki tulossa myös).

Brief-lomake

Orange Store on verkkopalvelu yrityksesi markkinointiviestinnän projektien hallintaan aina briiffauksesta aineistohyväksyntään ja laskutukseen asti – näkymä yrityksesi kaikkiin projekteihin ja aineistoihin Orangessa.

Storen avulla pyydetään tarjoukset, annetaan toimeksiantoja sekä palataan helposti aiempiin projekteihin, joita halutaan jatkojalostaa tai käyttää pohjina uusille projekteille.

Yksinkertainen ja helppo muokata yrityksesi tarpeiden mukaan.

Online-kommentointi

Kommentointi- ja hyväksyntäprosessi voidaan määritellä aineistokohtaisesti. Järjestelmä tukee kaikkia yleisiä aineistoformaatteja:

PDF, HTML, video, audio, kuva jne.

Projektiarkisto

Läpinäkyvä arkisto takaa jatkuvuuden sijaistuksissa, henkilöstön vaihtuessa tai vain seurannan välineenä.

Tarkastusketju

Aineistokohtaiset tapahtumat, kuten uudet versiot, kommentoinnit ja hyväksynnät tallentuvat aikajanalle.

Aineistojen vedostus ja hyväksyntä

Store mahdollistaa projektinaikaisen aineistojen kommentoinnin ja lopullisen hyväksynnän aineistoformaatista riippumatta. Hyväksyntäprosessi voidaan määritellä aineistokohtaisesti: ketkä kommentoivat ja missä järjestyksessä, kuka hyväksyy, mitkä muutokset toteutetaan jne.

Video

Videoaineistojen kommentointi tapahtuu aikajanalla.

Videoaineistoa voidaan kommentoida kuva kuvalta, jolloin kommentin voi kohdistaa pysäytetyssä videossa mihin tahansa kohtaan.

PDF ja kuvaformaatit

Kaikkien PDF-aineistojen ja muiden staattisten tiedostoformaattien, kuten kuvatiedostojen kommentointi onnistuu myös helposti.

Versioiden vertailu

Aineistoversioiden vertailu onnistuu helposti vertailuominaisuudella, joka asettaa valitut aineistoversiot vierekkäin. Jos versioiden sivukoko on täysin sama, älykäs vertailuominaisuus laskee erot ja näyttää versioiden välisen eroavaisuuden vihreällä värillä korostettuna.

Audio

Audioaineistojen kommentointi tapahtuu aikajanalla.

Janalta valitaan haluttuja kohtia tai alueita ja kohdistetaan kommentit niihin.

HTML / verkkosivut

Verkkosivua tai muuta HTML-sisältöä sekä staattista dokumenttia voidaan tarkastella ja kommentoida eri päätelaitenäkymissä, kuten tietokoneen verkkoselaimella, mobiililaitteessa, tabletilla jne. Ominaisuus tulossa pian.