Puumerkki

Yritysilmeen uudistus

Puurakentamisen nykyaika

Pitkän linjan puurakentamisen monialayritys siirrettiin myös visuaalisesti nykyaikaan Orangen suunnitteleman uuden yritysilmeen myötä. Kokoluokaltaan merkittävä projekti sisälsi myös sloganeiden uudistuksen.